MIGRART. MIGRACIONS, ART I MOVIMENT

Migrart és un projecte que es va dur a terme entre 2021 i 2022 a Palma, centrat en promoure, a través de l’art, les realitats de la migració forçosa i a fomentar una cultura d’acolliment respectuosa amb els drets humans de les persones migrants.

A través de les diverses activitats es va visibilitzar la riquesa de la diversitat cultural de les comunitats migrants residents a Palma, generant nous imaginaris positius sobre la migració, lluny d’imatges estereotipades.

Com a resultat dels tallers de diàleg, reflexió i moviment amb persones migrants residents a Palma es va crear l’exposició virtual «Migrart» que recull obres artístiques en diferents formats creades per les persones migrants participants al projecte.

EXPOSICIÓ VIRTUAL MIGRART

Una exposició multidisciplinària creada col·lectivament per a visibilitzar les realitats de la migració a través de l'art.​

Contacte  | info@andiara.org

Migrart es un projecte d'Andiara amb el suport de l'Ajuntament de Palma